PCB lovgivning


Mere end 100 års erfaring med teknisk isolering, efterisolering og asbestsanering.
IKAS Isolering A/S varetager også gerne din isoleringsopgave.

Når kvalitet & erfaring betyder noget!


Kender du de juridiske regler for området?

Lovgivningen omkring PCB er ikke ganske tydelig. Men følgende regler gælder i forbindelse med håndtering og sanering af PCB:
PCB regnes som farligt affald. For farligt affald gælder, at det skal udsorteres fra andet affald og bortskaffes til specialbehandling.
Bygherren har ansvar for at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt.
Kommunen anviser, hvordan affald med PCB skal bortskaffes.
Arbejde med farligt affald klassificeres som farligt arbejde. Her gælder særlige arbejdsmiljøregler.
Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte i forbindelse med arbejdet ikke udsættes for sundhedsfare.
Arbejdsgiveren har bl.a. pligt til at stille egnede værnemidler til rådighed for de ansatte.
Bygherren har pligt til at oplyse entreprenøren om de særlige risici, der er forbundet med udførelsen af arbejdet.
Rådgivende og projekterende ansvarlige skal sikre, at særlige risici vurderes og om muligt reduceres.
Rådgivende og projekterende ansvarlige skal sikre, at oplysninger om særlige risici beskrives og indarbejdes i projektmaterialet.
Arbejdsgiveren har pligt at sikre, at de ansatte er instrueret om arbejdets korrekte udførelse.
PCB minder på mange måder om asbest, og derfor anbefales det i vid udstrækning at følge de samme retningslinjer for bygge- og renoveringsprojekter, som er gældende for asbest.

parallax background

Grænseværdier for PCB

Arbejdstilsynets fastsatte grænseværdi for PCB i luft er 10.000 ng/m3 (0,01 mg/m3), jf. At-vejledning for stoffer og materialer – C.0.1. Denne grænseværdi er således den gældende for PCB i luften på arbejdspladser. Ved PCB-saneringsarbejde er dette således den grænseværdi, der kræves overholdt.
Sundhedsstyrelsen har opsat følgende vejledende grænseværdier for PCB i indeluft:
Mere end 3.000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse 300-3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på længere sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3 Hvis du har mistanke om PCB-holdige materialer i din ejendom, vil det altid være det klogeste at kontakte professionel hjælp.
IKAS Isolering står klar til at hjælpe dig med PCB analyse og PCB sanering. Ring i dag.


Partnere/Netværk/Referencer

Kontakt os

Hos IKAS Isolering A/S er vi altid klar til at prøve kræfter med nye opgaver – store eller små. Tøv ikke med at kontakte os med forespørgsel omkring dit projekt.


Kontakt