Asbestfjernelse


Mere end 100 års erfaring med teknisk isolering, efterisolering og asbestsanering.
IKAS Isolering A/S varetager også gerne din isoleringsopgave.

Når kvalitet & erfaring betyder noget!


Effektiv asbestsanering kræver ekspertise

Asbestfjernelse skal naturligvis foregå i henhold til gældende lovgivning. Omgang med farligt affald såsom asbestindeholdige byggematerialer må således kun foretages af certificerede og specialuddannede medarbejdere.
Alt andet er strengt forbudt, og naturligvis er alle asbestmedarbejdere hos IKAS Isolering A/S fagligt rustet til at arbejde forsvarligt med fjernelse af asbest.
Hos IKAS Isolering A/S følger vi slavisk:
Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004
IKAS Isolering A/S er din kompetente partner for bortskaffelse af asbest. Vi ved alt om asbestsanering.
Selve asbestsaneringen er kun en del af den samlede opgave. Det er lige så vigtigt at deponere det fjernede affald efter alle forskrifter.

parallax background

Regler og Love

Vi følger naturligvis også i denne sammenhæng alle eksisterende regler og love og henviser bl.a. til følgende paragraf vedr. asbestaffald og asbestfjernelse:
§ 31. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.


Partnere/Netværk/Referencer

Kontakt os

Hos IKAS Isolering A/S er vi altid klar til at prøve kræfter med nye opgaver – store eller små. Tøv ikke med at kontakte os med forespørgsel omkring dit projekt.


Kontakt